Woordenlijst

1
A
B
D
E
G
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z
Vlakte van de Raan

Een aangesloten zandbankgebied ongeveer 5 km uit de kust van België ter hoogte van Knokke-Heist. Dit vrij grote, uitgestrekte, driehoekige gebied wordt begrensd door een aantal geulen: in het oosten de vaargeul van Oostgat, de Sardijngeul en de Galgeput, in het noorden de Westpit en Steendiep en ten zuiden de Wielingen en het Scheur.

vooroever

Het strand begint op de gemiddelde laagwaterlijn en eindigt aan de voet van de duinen. Vóór het strand aan de zeewaartse zijde, voorbij de laagwaterlijn, ligt de vooroever. Die bestaat meestal uit een of meer zandbanken. Om de kust te beschermen kan er een vooroeversuppletie gebeuren. Dan wordt zand van elders (uit zandwingebieden of via baggeren) gebruikt om de vooroever te verhogen. Dat gebeurt meestal met de regenboogtechniek (zie foto).

vooroeversuppletie te nieuwpoort

 

windbaan

De windbaan of strijklengte is de lengte waarover de wind vrij over zee waait en golven maakt. Samen met de windsnelheid en de duur bepaalt de windbaan de significante golfhoogte en de golfperiode van de zeegang. Hoe langer de windbaan, hoe groter de golven worden. Ook de energie neemt toe bij een toenemende windbaan en -sterkte.

zandbank
zandbanken kaart

De zandbanken voor de kust worden opgedeeld in verschillende groepen (zie figuur):

  • Hinderbanken: de Hinderbanken zijn ongeveer noord-zuid-georiënteerde zandbanken in het noordwesten van het Belgische deel van het continentaal plat. Van west naar oost bestaan ze uit de Fairy Bank, de Noordhinder, de Westhinder, de Oosthinder en de Bligh Bank.
  • Kustbanken: deze banken liggen het dichtst bij de kust. De zone van de Kustbanken wordt opgesplitst in een oostelijk en een westelijk deel. De scheiding tussen de twee delen bevindt zich ter hoogte van Oostende.
  • Vlaamse Banken: de Vlaamse Banken zijn een groep zandbanken die tussen de 15 en 30 km voor de westkust liggen. Ze zijn noordoost-zuidwest-georiënteerd en bestaan van west naar oost uit de Bergues Bank, de Oostdyck, de Buitenratel, de Kwintebank, de Middelkerkebank en de Oostendebank.
  • Zeelandbanken: de zone van de Zeelandbanken bevat de omgeving van de Akkaertbank, de Goote Bank, de Thorntonbank en de Lodewijkbank (boven de Thorntonbank). De vier zandbanken liggen parallel aan de kustlijn en tussen de 20 en 40 km van de kust.

Paginatypes