Kustvisie: bent u mee?

Het klimaat verandert...

U leest meer over het klimaat wereldwijd, in België en aan de Noordzeekust op onze klimaatpagina.

Er is zand nodig

Voor een aantal maatregelen om de kust te beveiligen tegen de stijgende zeespiegel blijken grote hoeveelheden zand nodig.

Buitenlandse voorbeelden

Voor de kust van het Nederlandse Delft werd een zandmotor aangelegd.

In Louisiana (USA) werd een kustplan ontwikkeld met verschillende maatregelen tegen overstromingen.