Buitenlandse voorbeelden

Voor de kust van het Nederlandse Delft werd een zandmotor aangelegd.

In Louisiana (USA) werd een kustplan ontwikkeld met verschillende ingrepen tegen overstromingen.