Aansluiting andere projecten

Het team dat werkt aan Kustvisie overlegt regelmatig met de andere projecten in binnen- en buitenland (Frankrijk en Nederland). De bedoeling van deze overleggen is om de ingrepen die op lange termijn nodig zijn om de Vlaamse kust te beschermen tegen een stijgend zeespiegel te laten aansluiten op vergelijkbare initiatieven.

Kustlijnbescherming kaart
Vlaanderen

De Vlaamse overheid werkt op dit moment al aan een plan om onze kust tot minstens 2050 te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Dat gebeurt via het Masterplan Kustveiligheid. Daarom dat er vanuit Kustvisie ook regelmatig overleg plaats vindt met afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, die het masterplan uitvoert.

Daarnaast is er ook het Sigmaplan. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. En tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven. Uitvoerders van het Sigmaplan zijn de Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het plan heeft naast waterveiligheid ook oog voor de ontwikkeling van riviernatuur, recreatie en lokale economie. Zo maakt het Sigmaplan Vlaanderen veiliger, groener en steeds heerlijker om te beleven. Uiteraard heeft de Zeespiegelstijging ook een invloed op dit project waardoor afstemming binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken evident is.

 

Nederland

Aan de grens met Nederland sluit onze kustbescherming aan op de Zuidwestelijke Delta Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta (zwdelta.nl). Het is 1 van de – in totaal – 9 deelprogramma’s die samen het Deltaprogramma onder leiding van deltacommissaris vormen. Dit programma kan je vergelijken met het Masterplan Kustveiligheid dat in Vlaanderen wordt uitgerold en dat ons land tot 2050 moet beschermen tegen de stijgende zeespiegel. 

Tegelijk is men in Nederland ook begonnen met een oefening die, zoals Kustvisie, verder in de toekomst kijkt. Kennisprogramma Zeespiegelstijging | Rijkswaterstaat bekijkt oa hoe het huidige Deltaprogramma kan opgerekt worden en hoe zaken op lange termijn geïmplementeerd moeten worden.

Frankrijk

Aan de grens met Frankrijk is kustbescherming iets meer verdeeld over verschillende instanties: Er bestaat een Nationale strategie voor kustbescherming:

Er is ook een kustveiligheidsplan op departementaal niveau voor Duinkerke en Bray-Dunes:

En ook op gemeentelijk niveau (Duinkerken) is er aandacht voor kustbescherming.